Problemområden


Vi människor är i grunden ganska så lika. Vi kämpar alla med livet, det inre och det yttre. Ju mer livet och omständigheterna "bråkar" med oss - desto större krav ställs på vårt psyke att hantera och förhålla sig. Är det lite mer än vi klarar att uppleva  försvarar och skyddar sig psyket. Det är då ett symtom uppstår.


Genom åren har jag skaffat mig en bred erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete vid olika typer av problem: 


Nedstämdhet och depression. När livet känns tungt och meningslöst.


Trauma. Om du har upplevt hemska saker och har svårt att komma vidare.


Förluster och sorg. När du mist någon eller något som betydde mycket.


Relationsproblem. Får du inte till det här med andra människor?


Stress och emotionell utmattning. Har du svårt med gränser och att säga "Nej"?


Ångest och panik. Blir du lätt översvämmad av starka affekter och känslor?


Somatisk sjukdom. Har du svårt att förhålla dig till och hantera att du är sjuk?


Psykoser och psykosnära tillstånd. (se Gränsområden)


Existentiella kriser och Andliga nödsituationer. (se Gränsområden)


Och andra svårigheterVasagatan 58, 411 37 GÖTEBORG     

tel 0708-837678