Om mig

och min inriktning.


Leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare. Etablerade min privata verksamhet 2005 och drev den i många år  parallellt med ett angeläget arbete inom psykiatrin. Nu arbetar jag helt i egen regi.


Min grundutbildning är psykoanalytisk och psykodynamisk. Här har bidrag av pionjärer inom den traditionen varit en bas. Senare bidrag med inriktning på  mentalisering och intersubjektivtet har betytt mycket. Vid sidan och under resans gång har jag lärt mig och kompletterat med Kognitiv beteendeterapi och då främst den "tredje vågen"; mindfulness och acceptans.


Existentiell och transpersonell psykologi, Zen och andra levande andliga traditioner är en stor inspirationskälla.


I den relationella inriktningen och utvecklingen (S Mitchell med efterföljare) har jag hittat ett perspektiv där de olika psykoterapiperspektiven komplementärt kan förenas. I mitt arbete som psykoterapeut och handledare är det här jag har min huvudsakliga hemvist.


Teoretiska bidrag i all ära, deras funktion är att peka på aspekter av livsupplevelsen och det mänskliga relaterandet som kan hjälpa oss med det som i slutändan betyder något: Att uppmärksamma, medvetet uppleva och nyansera vår självupplevelse och förståelse och ickeförståelse av tillvaron.


Som medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna arbetar jag enligt förbundets yrkesetiska principer.

 

Vasagatan 58, 411 37 GÖTEBORG

tel  0708-837678